Медицински състояния от А до Я

 1. O

 2. S

 3. А

 4. Б

 5. К

 6. М

 7. Н

 8. П

 9. Р

 10. С

 11. Т

 12. Х