Слепоглухота – причини

Има много възможни причини за слепоглухота. Състоянието може да присъства при раждането или да се развие по-късно в живота.

Слепоглухота от раждането

Слепоглухотата от раждането е известна като вродена глухонямост.

Може да бъде причинено от:

Слепоглухота по-късно в живота

В повечето случаи слепоглухотата се развива по-късно в живота. Това е известно като придобита глухонямост.

Човек с придобита глухонямост може да се роди без проблем със слуха или зрението и след това по-късно да загуби част или всичките си сетива. Като алтернатива, някой може да се роди или със слухови или зрителни проблеми и след това по-късно да загуби част или целия си смисъл по-късно.

Проблемите, които могат да допринесат за придобитата глухонямост, включват: