Сложен синдром на регионална болка – Диагноза

Няма единичен тест за сложен регионален синдром на болка (CRPS). Обикновено се диагностицира чрез изключване на състояния с подобни симптоми.

Някои от тестовете, които може да се наложи да изключите други условия, могат да включват:

Физически преглед може да бъде извършен и от личния лекар или друг специалист, за да се проверят физически признаци на CRPS, като подуване и промени в температурата и външния вид на кожата ви.

Всеки физически преглед трябва да бъде щадящ, така че да не увеличава болката ви.

CRPS обикновено може да бъде диагностициран, ако имате ясни симптоми на състоянието и не може да бъде открита друга възможна причина.

Препращане

Ако сте диагностицирани с CRPS или диагнозата е несигурна, обикновено ще бъдете насочени към местна специализирана клиника за болка. Те се намират предимно в болници.

В идеалния случай препоръките трябва да бъдат направени възможно най-скоро, за да може лечението да започне бързо.