Допълнителна помощ и подкрепа за цервикален скрининг

Може да се нуждаете от повече помощ и подкрепа при скрининг на маточната шийка по много причини.

Подкрепа от Програмата за скрининг на маточната шийка

Можете да се свържете с бюрото за скрининг на общественото здраве в Англия, ако имате въпроси относно практиката или политиката за скрининг на маточната шийка (само за Англия) чрез:

  • обаждане на бюрото за помощ на 020 3682 0890
  • изпращане по имейл на phe.screeninghelpdesk@.net

За всякакви въпроси относно резултатите или симптомите на скрининг на шийката на матката, моля, говорете с личния си лекар.

Подкрепа за всички

За повече информация и подкрепа относно посещението за скрининг на маточната шийка, резултатите и лечението, можете да се свържете с Tru’s Cervical Cancer Trust чрез:

Подкрепа за хора с обучителни затруднения

Посетете Jo’s Cervical Cancer Trust за:

Подкрепа за ЛГБТ хора

Подкрепа за хора с вулвална болка

Подкрепа след сексуално насилие

Ако сте преживели сексуално насилие, може да ви се стори много трудна идеята за скрининг на маточната шийка.

My Body Back оказва подкрепа след сексуално насилие чрез бягане:

Jo’s Cervical Cancer Trust има информация, съвети и подкрепа относно скрининга на маточната шийка след сексуално насилие .

< /div> < /section> < nav class = "mc-pagination" role = "navigation" aria - label = "Pagination" >
< ul class = "mc-list mc-pagination__list" >
< li class = "mc-pagination-item--previous" > < a class = "mc-pagination__link mc-pagination__link--prev" href = "/условия/скрининг-на-маточната-шийка/вашите-резуnтати/" > < span class = "mc-pagination__title" > Предишно < /span> : < span class = "mc-pagination__page" > Вашите резултати < /span> < svg class = "mc-icon mc-icon__arrow-left" xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg" viewBox = "0 0 24 24" aria - hidden = "true" >
< path d = "M4.1 12.3l2.7 3c.2.2.5.2.7 0 .1-.1.1-.2.1-.3v-2h11c.6 0 1-.4 1-1s-.4-1-1-1h-11V9c0-.2-.1-.4-.3-.5h-.2c-.1 0-.3.1-.4.2l-2.7 3c0 .2 0 .4.1.6z" / > < /svg>
< /ul> < /nav> < /div> < /div> < /body>

< /html>