Диабетичен скрининг на очите – Вашият резултат

Ще получите писмо за резултата си в рамките на 6 седмици след очен скрининг тест.

Кажете на Вашия лекар, ако не получите писмо в рамките на 6 седмици.

Има 3 вида резултат.

Няма промени в очите

Това се нарича липса на ретинопатия.

Това означава:

  • не са открити промени в очите ви
  • ще бъдете помолени да се върнете за нов тест след една година

Някои промени в очите ви

Това се нарича фонова ретинопатия.

Това означава:

Увреждане на очите, което може да повлияе на зрението ви

Това се нарича референтна ретинопатия.

Това означава:

  • диабетът е повредил очите ви
  • зрението ви може да бъде засегнато
  • ще бъдете насочени към специалист, за да поговорите какво се случва след това
  • може да се наложи да провеждате скринингови тестове по-често
  • може да се наложи лечение на увреждане на очите от диабет
Информация:

Понякога снимките на очите ви може да не са достатъчно ясни, за да дадат резултат. Ако това се случи, ще бъдете помолени да направите нов тест.