Висок холестерол – Нива на холестерол

Относно резултата от холестерола

Тестът за холестерол може да измери:

  • общ холестерол – общото количество на холестерола в кръвта, включително „добър“ и „лош“ холестерол
  • добър холестерол (наречен HDL) – това ви прави по-малко вероятно да имате сърдечни проблеми или инсулт
  • лош холестерол (наречен LDL и не-HDL) – това ви прави по-склонни да имате сърдечни проблеми или инсулт
  • триглицериди – мастно вещество, подобно на лошия холестерол

Когато получите резултата си, може просто да ви бъде казан общият ви холестерол.

Може да успеете да получите отделни резултати за вашия добър и лош холестерол и триглицериди. Попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Проверете какви трябва да са нивата на холестерола ви

Това е само ръководство. Нивата, към които трябва да се стремите, може да са различни. Попитайте Вашия лекар или медицинска сестра какви трябва да бъдат вашите нива.